Skauting - o co vlastně jde?

Skauting je určen především pro děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

...skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností...

Naše organizace se člení do několika výchovných kategorií, aby byly reflektovány požadavky nezbytně rozdílného přístupu při jejich vedení a výchově. Jsou to:

  • Benjamínci (do 6 let)
  • Vlčata a světlušky (6 - 10 let)
  • Skauti a skautky (11 - 15 let)
  • Roveři a rangers (15 - 26 let)
  • Oldskauti a oldskautky (26+ let)
  • Činovníci a činovnice (18+ let)

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Benjamínci mají program, který bychom mohli nazvat "přípravkou" pro skauting. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Kouzelné lucerně či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem. Oldskauti a oldskautky využívají svých zkušeností a v závislosti na svém věku a zdraví tráví zralost a stáří v aktivním zapojování se do procesu zlepšování světa okolo sebe. Zároveň pokračuje jejich snaha o osobní rozvoj, který jim umožnuje společenství stejně starých skautů a skautek, s kterými prožili své skautské dětství - přitom jsou neustále v kontaktu i s mladými skauty a skautkami. Činovníci vedou oddíly, střediska, dělají instruktory na vzdělávacích kurzech apod. - zkrátka řídí všechny složky skautského hnutí, a tím získávají neocenitelné životní zkušenosti.

Skauting, to jsou dvě základní věci - dobrá parta a příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

Skauting rozvíjí řadu potřebných životních dovedností - schopnost vyjadřovat se před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají - kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách a chápe, proč je důležité nebýt sám, proč je přínosné být součástí týmu. Člověk který ví, co chce a aktivně za tím jde. Člověk který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si vyzkoušíte GPSku, foťák, učíte se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se přitom naučíte jakoby mimochodem - že má cenu se o něco snažit, že má cenu se zapojit, že má cenu spolupracovat. Zkrátka že má cenu být součástí věcí, ne pouze pozorovatelem...